Omet notícies del lloc

Notícies del lloc

Imatge Direcció Torre del Palau
Algunes modificacions de l'ISBN dels llibres de segon de batxillerat per al curs 2015-2016
per Direcció Torre del Palau - dimecres, 22 juliol 2015, 12:31
 
A les famílies d'alumnes de segon de batxillerat
Adjunt a aquest missatge (zona superior dreta) figura un PDF amb tots els llibres de primer i segon de batxillerat. Us heu de fixar en els de segon de batxillerat.
Veureu que hi ha dos en vermell. Són modificacions de darrera hora de l'ISBN.
Disculpeu per les molèsties ocasionades  però no ha estat una errada del centre. Les editorials han fet edicions noves i no ens van comunicar el nou ISBN.
Gràcies per la vostra comprensió.
Cordialment
Evaristo González Prieto

Director

Imatge Direcció Torre del Palau
Més informations importants per al curs 2015-2016
per Direcció Torre del Palau - dilluns, 13 juliol 2015, 09:00
 

Durant els propers dies enviarem al correu electrònic de les famílies les següents informacions:
- Document anomenat Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC): podeu trobar informacions que expliquen com funciona l'institut. Aquesta és la primera edició, que va ser aprovada pel Consell Escolar el passat 30 de juny de 2015.
- Calendari per al curs 2015-2016.
- Resum de les normes bàsiques del centre (incloses en les NOFC) i, de nou, també el calendari per al curs 2015-2016
- Correcció de l'ISBN dels llibres d'anglès de batxillerat. El que figurava en el document penjat fa uns dies estava incomplert. Disculpes. (Evaristo)

Imatge Direcció Torre del Palau
Informacions importants per al curs 2015-2016 adreçades a famílies i alumnes
per Direcció Torre del Palau - dilluns, 6 juliol 2015, 17:47
Imatge Direcció Torre del Palau
Matrícula de batxillerat, alumnes nous: documentació
per Direcció Torre del Palau - dimecres, 1 juliol 2015, 07:35
 

Informació de la secretaria de l'institut:

Important: a tenir en compte per a la matrícula per al curs 2015-2016

- Imprès de sol.licitud omplert.

- Original i fotocòpia del NIF / NIE/ Passaport de l’alumne (motiu: no haver fet la preinscripció al centre, haver-lo de renovar per canvi d’adreça o estar caducat, d’altres)

- Original i fotocòpia del NIF / NIE/ Passaport del pare, la mare i/o responsable legal -per poder introduir-lo al sistema, en cas contrari no hi constarà el tutor del que manqui el document d’identificació (motiu: no haver fet la preinscripció al centre, haver-lo de renovar per canvi d’adreça o estar caducat, d’altres)

- Original i fotocòpia de la TSI -Targeta sanitària- (motiu: no haver fet la preinscripció al centre).

- Original i fotocòpia del llibre de família -pàgina dels pares i de l'alumne- (motiu: no haver fet la preinscripció al centre)

- Original i fotocòpia del Resguard de tramitació del títol de graduat/da en ESO (alumnes que inicien 1r de batxillerat i alumnes de fora del centre per 2n de Batxillerat).

- Original i fotocòpia de l’historial acadèmic (alumnes de fora del centre).

- Certificat de qualificacions ESO (matrícula per 1r de Batxillerat)

- Certificat de qualificacions Batxillerat (matrícula per 1r de Batxillerat – soltes o 2n de Batxillerat)

- Original i fotocòpia del carnet de vacunacions al dia.

- Foto: Hi ha 3 opcions. 1a opció: Portar una foto carnet per escanejar en el moment de la matrícula. 2a opció: Enviar una foto en jpg amb fons blanc al correu electrònic de secretaria (secretaria1@iestorredelpalau.cat) indicant el nom, cognoms i curs de l’alumne. 3a opció: Es farà al centre, mitjançant la càmera web, en el moment de fer la matrícula (alumnes de 1r, alumnes nous i qui la vulgui canviar).

- Telèfons mòbils: Recordeu de posar els números de telèfon mòbil. També cal que marqueu el número al que vulgueu que us enviem els sms.

- Correus electrònics dels familiars: L’Institut és un centre que treballa amb les Tecnologies de la Informació de la Comunicació (TIC). Les informacions s’enviaran als familiars només per correu electrònic.

- Resguard bancari d’haver ingressat a Banc de Santander (Núm.de compte: ES53-0049-4366-11-2090002351) la quantitat de 190€, que inclou la quota de l’AMPA*, el material escolar fungible, suport informàtic i les sortides de grup obligatòries. La quota de l’AMPA s’inverteix en la millora del centre. Ha de constar el nom i cognoms de l’alumne i el curs en què es matricula.

*  En el cas de les famílies amb més d’un fill al centre només hauran d’abonar una sola quota de l’AMPA. La quota de l’AMPA és de 27€. Per exemple: una família amb dos fills a matricular en el centre, un abonaria la quantitat de 190€ (1rESO 240€) i l’altre 163€.

Imatge Direcció Torre del Palau
"1000 HISTÒRIES" llibre de relats d'alumnes de primària i d'ESO
per Direcció Torre del Palau - dissabte, 20 juny 2015, 21:43
 

Us convidem a llegir en aquest enllaç una selecció de  relats d'alumnes de primària de l'Escola Abat Marcet i  d'ESO del nostre institut, acompanyats de dibuixoss fets per alumnes de batxillerat artístic. Un treball col.laboratiu en format llibre electrònic elaborat entre els departaments de Llengües i Visual i Plàstica i l'escola Abat Marcet. (Evaristo)

Imatge Direcció Torre del Palau
Calendari de recuperacions d'ESO al juny
per Direcció Torre del Palau - dilluns, 15 juny 2015, 16:16
 

Adjuntem el calendari de recuperacions de juny, el mateix que hem enviat avui al correu electrònic de totes les famílies dels cursos de l'ESO. (Evaristo)